บริษัท พีพีบี อินโนเวชั่น จำกัด
เลขที่ 105/98 ซอยนวมินทร์ 57 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม
กรุงเทพมหานคร 10240

โทรศัพท์ 02 103 6139
มือถือ 061-408-2356, 096-646-4661
โทรสาร 02 103 6140

E-mail : ppbinnovation@gmail.com

ขอคำปรึกษา/คำแนะนำ/สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ
คุณจิตรลดา บุญศิลป์, คุณตรีนุช โภคา
โทร: 061-408-2356, 096-646-4661